Sirküler arşivleri - Sayfa 3 / 8 - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2016/7

S İ R K Ü L E R (2016/7) Sayı : SR.2016/473 02.11.2016 Konu : Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Tebliği kapsamında, RES/GES kapasitelerinin TEİAŞ internet sitesinde yayınlanması ve diğer konuları içeren, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı İletim Planlama […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/6

S İ R K Ü L E R (2016/6) Sayı : SR.2016/433 24.08.2016 Konu : Çeşitli. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden Organize Sanayi Bölgelerine kullandırılan kredilerden, 30.06.2016 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi borçları ödemelerine ilişkin “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/5

S İ R K Ü L E R (2016/5) Sayı : SR.2016/422 08.08.2016 Konu: Çeşitli OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- OSBÜK Yönetim Kurulu’nun 05.08.2016 tarih ve 179 karar sayılı toplantısına istinaden, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi (Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı) Memiş KÜTÜKCÜ seçilmiştir. Bu kapsamda, OSBÜK yeni yönetim kurulu aşağıda sıralanan […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/4

S İ R K Ü L E R (2016/4) Sayı : SR.2016/413 28.07.2016 Konu: Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında, Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerinin “Yetkilendirme Tablosu” nda belirtilen kurum/kuruluşlarca yürütülmesini içeren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen, […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/3

S İ R K Ü L E R (2016/3) Sayı : SR.2016/79 04.04.2016 Konu: Lisanssız Üretim Tesisleri ÇED Raporu. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, Antalya Organize Sanayi Bölgesine yapılan başvurular için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında, belge sunulmasının gerekip gerekmeyeceğine ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/2

S İ R K Ü L E R (2016/2) Sayı : SR.2016/55 09.03.2016 Konu: Çeşitli OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan elektrik tesislerinin, Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerinin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiğine dair bilgilendirme yazımız OSBÜK Sirküler 2016/1 ile yapıldığı malumunuzdur. Söz konusu yetkilendirme nedeniyle, ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/1

S İ R K Ü L E R (2016/1) Sayı : SR.2016/38 15.02.2016 Konu: Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan elektrik tesislerinin (Üretim tesisleri, 380 ve 154 kV şalt ve EİH hariç) Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerinin, 11.02.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında TEDAŞ […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2015/3

S İ R K Ü L E R (2015/3)   Sayı  : SR.2015/449                                                                                     […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2015/2

S İ R K Ü L E R (2015/2) Sayı : SR.2015/106-14.05.2015 Konu: Çevre temizlik mükellefiyeti …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, çevre temizlik vergisinden muaf tutulup tutulmayacağına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Ankara Sanayi Odası 1. OSB’ne vermiş olduğu 22.08.2014 tarih ve 11128 sayılı görüş yazısı, OSB’lerden gelen yoğun talep […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2015/1

S İ R K Ü L E R (2015/1) Sayı : SR.2015/27/01/2015 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin ilan ve reklam vergisinden muaf tutulmasını hükmeden Sakarya Bölge İdare Mahkemesinin ekli 2013/445 sayılı emsal mahkeme kararından bilgi alınmasını, 2- Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile (BEBKA) Bursa Eskişehir Kalkınma […]

DEVAMINI OKU