Sirküler arşivleri - Sayfa 2 / 10 - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2020/18

S İ R K Ü L E R (2020/18) 11.05.2020 Sayı: YK.2020/279 Konu: OSB’lerin Bağış Yapması DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 11.05.2020 tarihli ve 1577600 sayılı yazı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan, OSB yönetimlerince yapılacak bağışların usulünü içeren “ilgi” yazı ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Sirküler Ek:İlgi Yazı. Dağıtım: […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/17

S İ R K Ü L E R (2020/17) 30.04.2020 Sayı:YK.2020/273 Konu:OSB’lerin Bağış Yapması DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 30.04.2020 tarihli ve 57604388.453.99 sayılı yazı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan, genel kurula geçen organize sanayi bölgelerinin bağış yapmalarının usulüne ilişkin “ilgi” yazı ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Sirküler Ek: İlgi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/16

S İ R K Ü L E R (2020/16) 30.04.2020 Sayı:GS.2020/268 Konu:Kredi Garanti Fonu. DAĞITIM YERLERİNE Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da https://webinar.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bilgilendirme semineri yapılacaktır. Programı ekte yer alan, internet (webinar) üzerinden yapılacak seminere katılımınızı ve OSB katılımcılarına duyurulmasını rica ederim. Sirküler Ek: Program. Dağıtım: […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/15

S İ R K Ü L E R (2020/15) 21.04.2020 Sayı:GS.2020/263 Konu:Kısa Çalışma Ödeneği DAĞITIM YERLERİNE Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması hakkında 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de http://kisacalisma.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bilgilendirme semineri yapılacaktır. Sirküler Ek: Program. Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/14

S İ R K Ü L E R (2020/14) 17.04.2020 Sayı:YK.2020/257 Konu:Bağış yapılması DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği gibi “Organize sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.04 2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle, müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri başlıklı 23 üncü maddesinin (1) inci fıkrasına (cc) […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/13

S İ R K Ü L E R (2020/13) 17.04.2020 Sayı:YK.2020/256 Konu:Huzur Hakkı DAĞITIM YERLERİNE 01.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Kanun’un 50. maddesi ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 17. maddesinde yapılan değişiklikle OSB Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının aylık toplam tutarının her yıl Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenen kamu […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/12

S İ R K Ü L E R (2020/12) 15.04.2020 Sayı:GS.2020/244 Konu:İlgili EPDK yazısı DAĞITIM YERLERİNE Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen,  “Lisanssız Elektrik Üretimi COVID-19 Sebebiyle İlave Süre Verilmesi” konulu 22131205-110.06.01 sayılı yazı ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Fatih SOYSAL Genel Sekreter Sirküler EK:EPDK Kararı. Dağıtım: Tüm Organize Sanayi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/11

S İ R K Ü L E R (2020/11)     Sayı     : YK.2020/237                                                                                                 14.04.2020 Konu   : Yurt dışında OSB kurulması     DAĞITIM YERLERİNE    Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar’ın yürürlüğe konulmasına dair 13 Nisan 2020 tarih ve 2404 sayılı Cumhurbaşkanlığı […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/10

S İ R K Ü L E R (2020/10)     Sayı     : YK.2020/236                                                                                                14.04.2020 Konu   : Aidatların ertelenmesi    DAĞITIM YERLERİNE   Koronavirüs salgını sebebiyle içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar  göz önüne alınarak, OSB’lerin Temmuz 2020 ayında ödeyecekleri OSBÜK aidatı birinci taksiti, Nisan  ayında yapılan OSBÜK yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği üç […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/9

S İ R K Ü L E R (2020/9)    Sayı     : YK.2020/235                                                                                                14.04.2020 Konu   : Alacak Sigortası   DAĞITIM YERLERİNE   KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan “Devlet Destekli Alacak Sigortası” sistemi hakkında 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 14.00’de http://alacaksigortasi.tobb.org.tr adresinde […]

DEVAMINI OKU