Sirküler arşivleri - Sayfa 2 / 8 - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2017/5

S İ R K Ü L E R (2017/5) DAĞITIM YERLERİNE Sayı: SR.2017/551 Konu   : Çeşitli Tarih: 10.08.2017 . . Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın Lisanssız Elektrik Üretimi ve Güç Aşımına Yönelik Kurul Kararları konulu, ekli 01.08.2017 tarih ve 36496 sayılı yazısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü’nün Diğer Mevzuat […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2017/4

S İ R K Ü L E R (2017/4) DAĞITIM YERLERİNE Sayı : SR.2017/328 Konu   : Çeşitli 11.07.2017 . . Kuruluşumuzun 05.07.2017 tarihinde gerçekleştirilen XV. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine (Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı) Memiş Kütükcü yeniden seçilmiştir. Bu kapsamda; OSBÜK yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2017/3

S İ R K Ü L E R (2017/3) DAĞITIM YERLERİNE Sayı: SR.2017/108 Konu   : Çeşitli Tarih: 10.05.2017 . . ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1-      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının çevre temizlik vergisi mükellefiyeti konusunda Ankara Sanayi Odası Başkanlığı’nın sorusu üzerine vermiş olduğu ekli 22.08.2014 tarih ve 11128 sayılı […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2017/2

S İ R K Ü L E R (2017/2) Sayı : SR.2017/57 24.03.2017 Konu : Çeşitli. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2017 tarih ve E.1274 sayılı yazıları ile OSB’lerimize iletilmesi talep edilen, “2016 Yılı Organize Sanayi Bölgesi Genel Durum Raporu” ekte gönderilmiştir. 2) Enerji Piyasası Düzenleme […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2017/1

S İ R K Ü L E R (2017/1) Sayı : SR.2017/11 18.01.2017 Konu : Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Organize Sanayi Bölgelerinin yetki alanı dahilindeki yerlerde özel sektöre gerçekleştirilen yapım işleri için yüklenici ve alt yüklenicilere iş deneyim belgesinin hangi kurum veya kuruluşlar tarafından düzenleneceği hususundaki tereddütlerin giderilmesine yönelik; Kamu İhale Kurumu, Düzenleme […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/7

S İ R K Ü L E R (2016/7) Sayı : SR.2016/473 02.11.2016 Konu : Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Tebliği kapsamında, RES/GES kapasitelerinin TEİAŞ internet sitesinde yayınlanması ve diğer konuları içeren, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı İletim Planlama […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/6

S İ R K Ü L E R (2016/6) Sayı : SR.2016/433 24.08.2016 Konu : Çeşitli. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden Organize Sanayi Bölgelerine kullandırılan kredilerden, 30.06.2016 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi borçları ödemelerine ilişkin “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/5

S İ R K Ü L E R (2016/5) Sayı : SR.2016/422 08.08.2016 Konu: Çeşitli OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- OSBÜK Yönetim Kurulu’nun 05.08.2016 tarih ve 179 karar sayılı toplantısına istinaden, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi (Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı) Memiş KÜTÜKCÜ seçilmiştir. Bu kapsamda, OSBÜK yeni yönetim kurulu aşağıda sıralanan […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/4

S İ R K Ü L E R (2016/4) Sayı : SR.2016/413 28.07.2016 Konu: Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında, Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerinin “Yetkilendirme Tablosu” nda belirtilen kurum/kuruluşlarca yürütülmesini içeren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen, […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2016/3

S İ R K Ü L E R (2016/3) Sayı : SR.2016/79 04.04.2016 Konu: Lisanssız Üretim Tesisleri ÇED Raporu. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, Antalya Organize Sanayi Bölgesine yapılan başvurular için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında, belge sunulmasının gerekip gerekmeyeceğine ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi […]

DEVAMINI OKU