2014 arşivleri - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2014/5

S İ R K Ü L E R (2014/5) Sayı : SR.2014/01/10/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’nin; 5/1-d bendi ile 23/3,4,5 ve 6 fıkralarında yer alan “Bedelsiz Şartı Aranmaksızın” ibaresi Danıştay 14’üncü Dairesinin, […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2014/4

S İ R K Ü L E R (2014/4) Sayı : SR.2014 /401-04/08/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Merkezi atıksu arıtma tesisi (AAT) bulunmayan OSB’lerde yer alan ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtma yapan işletmelerin, OSB’ye ait AAT kuruluncaya kadar Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2014/3

S İ R K Ü L E R (2014/3) Sayı : SR.2014 / 363-17/06/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- OSB Yönetimlerinin NACE kodlarının tespit edilmesi hususunda bazı OSB’lerimizden gelen sorulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeler neticesinde kaleme alınan bilgi notu aşağıda sunulmuştur. “Bilindiği […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2014/2

S İ R K Ü L E R (2014/2)  Sayı  : SR.2014/71-13/03/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1)      Organize Sanayi Bölgelerimizin, ihale ilanları başta olmak üzere personel alımları, mal alımları, parsel tahsis ve satışları gibi çeşitli ilanlarının OSBÜK kanalıyla, kamuoyuna duyurulması amacıyla www.osbuk.org.tr resmi web sayfamızda “DUYURULAR” başlığı adı altında yeni bir menü oluşturulmuştur. […]

DEVAMINI OKU