2012 arşivleri - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

2012/XIV

OSBUK
2012/XIV

S İ R K Ü L E R (2012/XIV) Sayı : SR.(2012/XIV)843-06/12/2012 Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Malumunuz üzere, Resmi Gazete ’nin 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren “6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” nun “Tanımlar” başlıklı 3 ncü maddesinin (m) bendindeki; Ortak sağlık […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/XIII

S İ R K Ü L E R (2012/XIII) Sayı  : SR.(2012/XIII)-27/11/2012 Konu: Huzur Hakkı. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) 17.08.2012 tarih ve 704 sayılı yazımız. b) Maliye Bakanlığı’nın 12.11.2012 tarih ve 11766 sayılı yazısı. 4562 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 52 nci maddeleri gereğince OSB Müteşebbis Heyet, Yönetim ve […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/XII

S İ R K Ü L E R (2012/XII) Sayı  : SR.(2012/XII)725-20/09/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, 1- Bazı OSB yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde ve Teknik Komisyon Çalışmalarına katılanlarla yaptığımız görüşmelerden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Nisan 2012 tarih ve 1310 sayılı Genelgesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında SGK’dan İlişiksizlik Belgesi talep edilip, edilmeyeceği […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/XI

S İ R K Ü L E R (2012/XI) Sayı : SR.(2012/XI)690-23/07/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, Bir OSB’nin talebi üzerine, 5084 sayılı kanunun geçici 1 nci ve 4562 sayılı kanunun geçici 9 uncu maddesine göre bedelsiz olarak tahsisi yapılan arsalar için KOSGEB payı ödenip ödenmeyeceği hususundaki sorumuza cevaben gönderilen ve Organize Sanayi Bölgeleri […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/X

S İ R K Ü L E R (2012/X) Sayı : SR.(2012/X)-08/06/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Maliye Bakanlığı tarafından KDV tevkifat kapsamı ve uygulama esasları yeniden düzenlenmiş ve değişikliğe esas 117 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bütün KDV mükellefleri gibi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/IX

S İ R K Ü L E R (2012/IX) Sayı  : SR.(2012/IX)0163-17/04/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği”  kapsamında açılan bir dava ile ilgili Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/6170 sayılı Kararının gönderildiği 02/04/2012 tarih ve 4642 sayılı yazısı ve eki Danıştay Kararı bilgi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/VIII

S İ R K Ü L E R (2012/VIII) Sayı : SR.(2012/VIII)/ 0110-29/03/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı”nın 1. alt bileşeni olan “Girişimcilik ve Yenilik Programı”nın ulusal koordinasyonu kapsamındaki “Yenilik (Innovation) Projeleri” faaliyetlerinin en […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/VII

S İ R K Ü L E R (2012/VII) Sayı : SR.(2012/VII-0077 01/03/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, 1- OSBÜK olarak, kurulduğumuz günden itibaren en önemli hedefimiz “OSB’LERİN GEREKLİ YETKİLERLE DONATILARAK TEK DURAK OFİS HİZMETİ VEREBİLMESİ” nin sağlanmasıdır. Bu amaçla, 26.11.2011 tarihinde Girne’de yapılan V. OSB Enerji Zirvesi’nin açılış konuşmasında Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/VI

S İ R K Ü L E R (2012/VI) Sayı: SR.2012/0064 24.02.2012 ……………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE OSB ve OSB katılımcılarının elektrik proje onayı ve kabul yetkisinin OSBÜK’ e verilmesi sebebiyle, Organize Sanayi Bölgeleri Derneği tarafından gönderilen ve 22.02.2012 tarihinde tebellüğ edilen 16/02/2012 tarih ve 157 sayılı yazının fotokopisi ile söz konusu yazı ve aynı mealde […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/V

S İ R K Ü L E R (2012/V) Sayı: SR.(2012/V)-23/02/2012 Konu: Elektrik proje onayı hk. ………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, İLGİ: a) 13/01/2012 tarih ve (SR.2012/0015) sayılı yazımız, b) 17.02.2012 tarih ve (SR.2012/0054) sayılı yazımız c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 16.02.2012 tarih ve 1519 sayılı yazısı. 1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın EPDK’dan lisans […]

DEVAMINI OKU