2011 arşivleri - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

2011/XII

OSBUK
2011/XII

S İ R K Ü L E R (2011/XII) Sayı :SR.2011/XII0900                                                                                         […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/XI

S İ R K Ü L E R (2011/XI) Sayı: SR.(2011/XI)0876 02.12.2011 Konu: Çeşitli OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE, İLGİ: 25.08.2011 tarih ve 615 sayılı (2011/VII) Sirküler yazımız. İlgi yazımız ile “OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm yolları bulmak ve gerekli girişimleri yaparak çözüme kavuşturmak” olan OSBÜK’ ün Yönetim Kurulu, çalışmaların daha geniş bir platforma yayılarak daha kapsamlı ve […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/X

Sİ R K Ü L E R (2011/X ) Sayı: SR.(2011/X)/0653/30.09.2011 Konu: Çeşitli …..……….OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1. Son günlerde bazı basın organlarında OSB’lerde plan yapma ve ruhsat verme yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na devir edildiği manalarına gelebilecek haber ve yorumlar yer almaktadır. Bu konuda öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; – Bilim, Sanayi ve Teknoloji […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/IX

S İ R K Ü L E R (2011/IX) 16.09.2011 Sayı: SR.(2011/IX)/0634 Konu: Çeşitli …..……….OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE, “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve OSB’lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince OSB’lerin onaylı sınırları içerisinde katılımcılarına sunacakları elektriğin dağıtım işlemleri için EPDK’ dan ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI almak ve yıllık olarak uygulayacakları dağıtım bedeli önerilerini de […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/VIII

S İ R K Ü L E R (2011/VIII) 26.08.2011 Sayı: SR.(2011/VIII)/0618 Konu: Çeşitli OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 4562 sayılı OSB Kanunun Geçici 9. Maddesi ve 08.08.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/VII

S İ R K Ü L E R (2011/VII) 25.08.2011 Sayı : SR.(2011/VII)/0615 Konu: Çeşitli OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1. Kuruluş amacı “OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm yolları bulmak ve gerekli girişimleri yaparak çözüme kavuşturmak” olan OSBÜK’ ün Yönetim Kurulu, çalışmaların daha geniş bir platforma yayılarak daha kapsamlı ve özel sorunlara ulaşılabilmesi, bu sorunlara çözüm yolları üretilebilmesi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/VII

S İ R K Ü L E R (2011/VII) 25.08.2011 Sayı : SR.(2011/VII)/0615 Konu: Çeşitli OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 1. Kuruluş amacı “OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm yolları bulmak ve gerekli girişimleri yaparak çözüme kavuşturmak” olan OSBÜK’ ün Yönetim Kurulu, çalışmaların daha geniş bir platforma yayılarak daha kapsamlı ve özel sorunlara ulaşılabilmesi, bu sorunlara çözüm yolları üretilebilmesi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/VI

S İ R K Ü L E R (2011/VI)                                                                                             […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/V

S İ R K Ü L E R (2011/V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          01.08.2011 Sayı:  SR.(2011/V)/0581 Konu: Çeşitli    ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,     1. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın 18.07.2011 tarih ve 00150 sayılı yazısı ile; genel idare giderleri için Bakanlıktan kredi kullanan OSB’lerde görev yapan personelin ücretlerinin 01.07.2011 tarihinden itibaren hesaplanmasında uygulanacak katsayısı 05.07.2011 […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2011/IV

S İ R K Ü L E R (2011/IV) Sayı: SR.(2011.IV)/565/13.07.2011 Konu: Çeşitli ……………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1. Resmi Gazete’nin 12.07.2011 tarih ve 27992 sayılı nüshasında yayımlanan 12.05.2011 tarih ve 2011/76 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 4562 sayılı OSB Kanunu’nun Geçici 7. maddesinin 2. fıkrası iptal edilmiş olup, ilgili karar fotokopisi ilişikte sunulmuştur. 2. İş […]

DEVAMINI OKU