2010 arşivleri - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

2010/VI

OSBUK
2010/VI

SİRKÜLER 2010/VI Sayı : SR.(2010/VI)/1020/14.12.2010 Konu : Çeşitli duyurular ……… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 1-TBMM’ne sunulan “Alacakların Yeniden Yapılanması Kanun Tasarısı”nın OSB’leri ilgilendiren 17/12. maddesi 10.12.2010 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu Alt Komisyonunda görüşüldü ve değiştirilerek kabul edildi. Buna göre; a)BOTAŞ alacakları ve ülke genelinde doğal gaz borçluları kanun kapsamında olmadığından OSB’leri ilgilendiren maddeden OSB’lerin doğal […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2010/V

S İ R K Ü L E R (2010 /V ) Sayı:  SR.(2010/V)/0990/11.11.2010 Konu: Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE, I. Hazırlık çalışmalarının yapıldığı bilinen “Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırması” amacıyla yapılacak yasal düzenlemenin kapsamına, özel hukuk tüzel kişiliği vasfını taşımasına rağmen pek çok kamu görevini yerine getiren OSB tüzel kişiliklerinin son ödeme tarihi geçen; =656;T. HALK BANKASI, […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2010/IV

S İ R K Ü L E R (2010 /IV ) Sayı:SR.(2010/IV)/0722/01.09.2010 Konu:Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1.Çevre ve Orman Bakanlığının hazırladığı ve Resmi Gazetenin 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren ve amacı tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2010/III

S İ R K Ü L E R (2010 /III) Sayı: SR.(2010/III)/0134/06.04.2010 Konu: Çeşitli                                                               ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1.Yapı Kullanma İzin Belgesi alacak tesislerin […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2010 /II

S İ R K Ü L E R (2010 /II ) Sayı:    SR.(2010.II)/0097 Konu:    Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, Sayın Müdürüm, Aşağıda sunulan konularda bilgi edinilmesi önemle rica olunur: 1.Üye OSB’lerimize 28.01.2010 tarih ve (GS.2010/0030) sayılı yazımız ile; ASO 1.OSB’ ye 2009 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanlığı tarafından görevlendirilen 4 kişilik müfettiş heyetinin defter […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2010 / I

S İ R K Ü L E R (2010 / I ) Sayı: SR.(2010.I )/0079 Konu: Yeminli Mali Müşavir Raporu Süresi Hk. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 180 inci maddesi gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na sunulacak YMM inceleme raporlarının süresi konusunda OSB’lerden gelen başvurular üzerine açıklayıcı bilgi talep edilen Sanayi ve Ticaret […]

DEVAMINI OKU