2009 arşivleri - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2009/VII

S İ R K Ü L E R (2009/VII) Sayı:OSBÜK. SR.(2009/VII)/0425/21.04.2009 Konu:Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNE, 1.“15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı” 13-15 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center’da yapılacaktır. OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu, OSB Yönetici ve personelinin yoğun katılımı ile her yıl gerçekleştirilen “OSB Enerji Zirvesi” nin bu yıl üçüncüsünün […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2009/IV

S İ R K Ü L E R (2009/IV)     Sayı:  OSBÜK. SR.(2009/IV)/0191/26.02.2009 Konu: Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1.EPDK Başkanlığından, fotokopisi ekli 23.02.2009 tarihli yazımız ile TEİAŞ abonesi OSB’lerin Eylül 2008 ayında yaptıkları güç bildirimlerinde, ekonomik kriz sebebi ile 2009 yılı sonuna kadar güç düşümüne gitmelerini engelleyen 1894 sayılı Kurul Kararının Ek-2/5.33 nci maddesinin […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2009/III

S İ R K Ü L E R (2009/III) Tarih:17.02.2009 Sayı: OSBÜK. SR.(2009/III)/0049 Konu: Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1.Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün AB müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde ”Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik” taslağının hazırlandığını bildiren ve OSBÜK’ten de taslağa ilişkin görüşlerini iletmesini istediği 03.02.2009 tarih ve B.18.0.ÇYG.0002.04-010 sayılı yazısı ekte […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2009/I

S İ R K Ü L E R (2009/I) Sayı: OSBÜK. SR.(2009/I)/0012 Konu: Çeşitli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 1.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün; Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi üzerinde proje müellifi mimar ve mühendislerden mensubu olduğu odaya ait “sicil durum belgesi“ nin 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip […]

DEVAMINI OKU