Sirküler arşivleri - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2020/26

S İ R K Ü L E R (2020/26) 25.06.2020 Sayı: GS.2020/401 Konu:Mali İşler Komisyonu DAĞITIM YERLERİNE Kuruluşumuz tarafından, OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak amacıyla, çeşitli alanlarda Teknik Çalışma Komisyonlarının oluşturulduğu malumunuzdur. Bu kapsamda, oluşturulan Teknik Çalışma Komisyonlarından biri de Mali İşler Komisyonudur. Bildiğiniz üzere ülkemizde an […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/25

S İ R K Ü L E R (2020/25) 24.06.2020 Sayı: GS.2020/394 Konu:Doğal Gaz Tüketimleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi: BOTAŞ A.Ş.’den alınan 16.06.2020 tarihli 17117 sayılı yazı. Bilindiği gibi COVID-19 salgını sebebiyle organize sanayi bölgelerimizden üst kuruluşumuza doğal gaz ile ilgili çok sayıda sorun ve çözüm önerisi intikal etmiş,bu talepler (2020 Gaz Yılında sanayi tesislerinin üretimlerinde […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/24

S İ R K Ü L E R (2020/24) 24.06.2020 Sayı: GS.2020/392 Konu:VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması DAĞITIM YERLERİNE Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt süreleri uzatılmıştır. Söz konusu duyuruya https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU bağlantısından erişim sağlayabilirsiniz. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, O. Fatih SOYSAL Genel Sekreter EK:SİRKÜLER Dağıtım: Tüm Organize […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/23

S İ R K Ü L E R (2020/23) 19.06.2020 Sayı: GS.2020/371 Konu:İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu DAĞITIM YERLERİNE İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Çalışma Komisyonumuz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca OSB’lerin “İyi […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/22

S İ R K Ü L E R (2020/22) 12.06.2020 Sayı: GS.2020/355 Konu:Genel Kurul DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2020 tarih ve 1644368 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuza gönderilen “Genel Kurul” konulu yazı ektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, O. Fatih […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/21

S İ R K Ü L E R (2020/21) 12.06.2020 Sayı : GS.2020/354 Konu : Teknik Çalışma Komisyonları DAĞITIM YERLERİNE Sn. Bölge Müdürü, Kuruluşumuzca, OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak amacıyla, çeşitli alanlarda Teknik Çalışma Komisyonlarının oluşturulduğu malumunuzdur. Teknik Çalışma Komisyonlarında yer almanızın ve/veya Bölge Müdürlüğünde istihdam edilen konusunda […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/20

S İ R K Ü L E R (2020/20) 08/06/2020 Sayı: YK.2020/346 Konu: OSB Bilgi Portalı DAĞITIM YERLERİNE Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından tüm OSB’lere gönderilen 23.09.2019 tarih ve 539440 sayılı Genelge kapsamında, OSB Bilgi Portalı’nın yazılım, donanım ve işletilmesine yönelik her türlü koordinasyon görevinin Bakanlığımız adına kuruluşumuz sorumluluğunda olduğu malumunuzdur. OSB Bilgi Portalı ile […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/19

S İ R K Ü L E R (2020/19) 27.05.2020 Sayı : GS.2020/ 305 Konu : İlgili Cumhurbaşkanı Kararı DAĞITIM YERLERİNE 27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 karar sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Fatih SOYSAL Genel Sekreter   Ek : Sirküler  Ek: Cumhurbaşkanı Kararı. […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/18

S İ R K Ü L E R (2020/18) 11.05.2020 Sayı: YK.2020/279 Konu: OSB’lerin Bağış Yapması DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 11.05.2020 tarihli ve 1577600 sayılı yazı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan, OSB yönetimlerince yapılacak bağışların usulünü içeren “ilgi” yazı ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Sirküler Ek:İlgi Yazı. Dağıtım: […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2020/17

S İ R K Ü L E R (2020/17) 30.04.2020 Sayı:YK.2020/273 Konu:OSB’lerin Bağış Yapması DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 30.04.2020 tarihli ve 57604388.453.99 sayılı yazı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan, genel kurula geçen organize sanayi bölgelerinin bağış yapmalarının usulüne ilişkin “ilgi” yazı ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Sirküler Ek: İlgi […]

DEVAMINI OKU