Haberler arşivleri - Sayfa 83 / 97 - OSBÜK Arşiv - OSBÜK
20-12-2008
OSB YÖNETİCİLERİ EĞİTİM TOPLANTISI SANAYİ BAKANIMIZ SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN’IN TEŞRİFLERİ İLE 31 EKİM-1 KASIM 2008 TARİHLERİNDE ANTAKYA OTTOMAN PALACE DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve OSB Üst Kuruluşu’nun işbirliği ile organize edilen “Kümelenme ve İnovasyon” konulu OSB Yöneticileri Eğitim Toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2008 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın M. Zafer ÇAĞLAYAN’ın teşrifleri ile Antakya Ottoman Palace‘da yapıldı. Bakanlık ve OSBÜK işbirliği ile yılda minimum 2 kez yapılan OSB Yöneticileri Eğitim Toplantılarından birisi daha; […]

DEVAMINI OKU
20-12-2008
OSBUK
BAŞBAKANIMIZA AÇIK MEKTUP

BAŞBAKANIMIZA AÇIK MEKTUP SAYIN BAŞBAKANIMIZ; 256 Organize Sanayi Bölgesi, 41.000 sanayici ve 1.500.000’e yakın çalışanı ile ülkemiz ekonomisinin orta direği ve geleceği olan Organize Sanayi Bölgeleri adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAŞ tarafından reva görülmek istenen iki büyük anlaşılmaz uygulamayı aşağıda takdirlerinize arz ediyoruz. Ø 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 20 nci maddesi, “OSB’lerin […]

DEVAMINI OKU
03-12-2008
OSBUK
ÖNEMLİ DUYURU! OSB YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18-19 ARALIK 2008 ‘DE TOBB TOPLANTI SALONUNDA ANKARA’ DA YAPILIYOR

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut YILMAZ tarafından 31 Ekim-1Kasım 2008 tarihlerinde Antakya da yapılan “OSB Yöneticileri Eğitim Toplantısı” açılış konuşmasında; “4562 sayılı OSB Kanununda değişiklik yapılan 5807 sayılı Kanuna göre OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmadan önce, bütün OSB yöneticilerinin davet edileceği bir toplantıda söz konusu yönetmeliğin bütün hükümlerinin gözden geçirilerek OSB’lerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir […]

DEVAMINI OKU
27-11-2008
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SAYIN DOÇ. DR. YAVUZ CABBAR’IN BAŞKANLIĞINDA 26.11.2008 TARİHİNDE ANKARA’ DA YAPILDI

“2008 Aktif İstihdam Tedbirleri” paketi ile OSB’lere hibe kredilere başvurabilme olanağı açılması sebebi ile “ BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI” tanıtım toplantısı 26.11.2008 tarihinde Ankara’ da yapıldı. Toplantıya Operasyonel Programın Otoritesi olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Yavuz CABBAR’ ın, 21 OSB Temsilcisi ile kurum ve kuruluşlardan katılan 35 katılımcıya […]

DEVAMINI OKU
24-11-2008
OSBUK
ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ 18.11.2008 TARİH VE 27058 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımlama tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek olan “ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ” ; ASANSÖRLERİN TESCİLİ MADDE 5 – (1) Asansörün monte edildiği binaya uygunluğu ile ilgili işlemler, Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar […]

DEVAMINI OKU
21-11-2008
OSBUK
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI-BROP (2007-2009) KAPSAMINDA 35 İL’ DE OSB’ LERE AB HİBE PROGRAMI İÇİN 26 KASIM 2008 TARİHİNDE ANKARA’DA STB MÜSTEŞAR YARDIMCISI SAYIN YAVUZ CABBAR BAŞKANLIĞINDA BİR TANITIM TOPLANTISI YAPILACAKTIR

Organize Sanayi Bölgelerinin de AB Projelerine teklif verebilmeleri hususunda yaptığımız girişimler sonucu, “2008 Aktif İstihdam Tedbirleri” paketi ile OSB’lerine hibe kredilere başvurabilme olanağı açılmıştır. Bu programlar kapsamında; 17.11.2008 tarihinde açılan BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI-BROP (2007–2009) ile 75.980.913 Avro’luk HİBE program açılmıştır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nın amacı; Türk ekonomisinin rekabet gücünü AB ekonomisi ile […]

DEVAMINI OKU
21-11-2008
OSBUK
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 21 KASIM 2008 (BUGÜN) TARİH VE 27061 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Organize Sanayi Bölgelerini de yakından ilgilendiren “Çevre Denetimi Yönetmeliği” 21.11.2008 (bugün) tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri söz konusu Yönetmelikte; Ø ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURMA VEYA ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA KRİTERLERİ ana başlığı altında yer alan “tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimi kurma veya çevre görevlisi çalıştırma […]

DEVAMINI OKU
18-11-2008
OSBUK
OSB KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK KANUN 10.11.2008 TARİH VE 27050(MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

10 Kasım 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27050 (Mükerrer) KANUN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5807 Kabul Tarihi: 23/10/2008 MADDE 1 – 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, […]

DEVAMINI OKU
05-11-2008
OSBUK
ÖNEMLİ DUYURU! ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİNİN 31 EKİM 2008 TARİHİNE KADAR EPDK’YA BİLDİRİLMESİ GEREKLİDİR

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, “Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur.” hükmü gereği lisans sahibi […]

DEVAMINI OKU
01-11-2008
OSBÜK YÖNETİMİ 30 EKİM 2008 TARİHİNDE HALEP’ TE ZİYARETLERDE BULUNDU

OSBÜK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının işbirliği sonucu organize edilen “Kümelenme ve İnovasyon” konulu Eğitim Toplantısı kapsamında, Dış İşleri Bakanlığı ve Suriye Büyükelçiliğimizin katkıları ile Halep Ticaret Odası ve Şeyh Naccar Organize Sanayi Bölgesi teknik inceleme gezisi 30 Ekim 2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Sayın […]

DEVAMINI OKU