ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ - OSBÜK - OSBÜK

ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ

14-11-2017

Koordinatörlüğünü OSBÜK’ün yaptığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Çalışan Temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamında tiyatral eğitimlerin ilki 9 Kasım 2017 tarihinde ASO 1. OSB Konferans Salonunda verildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla;

– Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi,
– İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personeller ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi,
– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme gibi konularda,
çalışan temsilcilerinin görüşlerinin alınması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu kapsamda işyerlerinde;
– İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde,
– Doğru davranış modellerinin kazanılmasında,
– Farkındalığın artırılmasında,
– İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasında çalışan temsilcilerinin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde önemli rolleri bulunmaktadır.
Sonuç olarak, bu proje ile “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde” belirlenen ve iş kazası ve meslek hastalıklarının yoğun olarak yaşandığı tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde görev yapan çalışan temsilcilerine yönelik olarak etkinliklerinin artırılmasını sağlayıcı içerikte sanayinin yoğun olduğu 8 ilde eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.

Projenin Hedef(ler)i:
Proje kapsamında yürütülecek eğitim faaliyetleri sonucunda;
– Sanayinin yoğun olduğu illerde çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde görev alan çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynaklarının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda niteliklerinin artırılması,
– Verilecek olan eğitimler sonucunda iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan temsilcilerinin işyerlerinde karşılaştığı problemlerin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması,
– Çalışan temsilcileri özelinde daha sonra yapılacak proje, araştırma gibi çalışmalar için girdi oluşturması ve uygulama örneğinin ortaya konulması,
– İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
hedeflenmiştir.