BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 18.08.2010 TARİH VE 27676 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - OSBÜK - OSBÜK

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 18.08.2010 TARİH VE 27676 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

01-09-2010

Çevre ve Orman Bakanlığının hazırladığı ve Resmi Gazetenin 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren ve amacı tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemek olan “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK” in “DAHİLİ ACİL DURUM PLAN” başlıklı 11. maddesinin 2/c bendi; “c) Çevre ve Orman Bakanlığına, acil servis hizmetlerini yürüten birimlere, kuruluşun bulunduğu il özel idaresine ve belediyeye, kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alması durumunda Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne danışır.” ile “HARİCİ ACİL DURUM PLANI” başlıklı 12. Maddesinin 4/b bendi;”b) Çevre ve Orman Bakanlığına, acil servis hizmeti yürüten birimlere, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine, komşu illerin il özel idarelerine ve/veya belediyelere danışır. ” hükümleri ile OSB’lere sorumluluklar getirmekte olup, söz konusu yönetmelik ekte sunulmuştur.