BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HK. KANUN TASARISINA İLİŞKİN OSBÜK BAŞKANI SN. MAHMUT YILMAZ' IN BASINDA DA YER ALAN DEMECİ ! - OSBÜK - OSBÜK

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HK. KANUN TASARISINA İLİŞKİN OSBÜK BAŞKANI SN. MAHMUT YILMAZ’ IN BASINDA DA YER ALAN DEMECİ !

24-11-2010

“Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’ın Kurban Bayramı öncesi 15 Kasım 2010 günü yaptığı kapsamlı açıklamadan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında bilgi sahibi olduk.
Sayın Bakan söz konusu düzenlemenin gerekçesini; 2009 yılının küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında tüm dünyayı ve nispeten Türkiye’de de ekonomik açıdan zor bir yıl olması ve bu sebeple iyi niyetli ve ödeme arzusu olmasına rağmen şu veya bu sebeple ödemesini yapamamış vatandaşların veya şirketlerin birikmiş ve oldukça yüksek gecikme cezaları ve faizlerle karşı karşıya kalmaları şeklinde açıklamışlardır.
Aynı açıklamada, kamu kurumu niteliği taşımamalarına rağmen gelen talep üzerine Organize Sanayi Bölgelerinin elektrik, su, doğal gaz ve yönetim aidatlarının da gelen talep üzerine tasarıya eklendiğini de belirtmişledir.
Söz konusu talep, Organize Sanayi Bölgeleri’nin yasal üst kuruluşu olan OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) tarafından yapılmış ve talebimiz kısmen kabul görerek OSB Tüzel Kişiliklerinin katılımcılarından yani sanayicilerden olan alacakları yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu sebeple, başta ilgili Bakanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu düzenleme ile OSB içerisinde faaliyet gösteren sanayicilerimiz OSB dışındakilere aynı haklardan faydalanmış olacaklardır. Yani, OSB katılıcıları OSB’de olmaktan dolayı mağdur duruma düşmekten korunmuşlardır.
Ancak, talebimizin bir kısmının tasarıda yer alması sebebiyle bu gün itibariyle sayıları 263 olan, bir milyon kişilik direkt istihdam sağlayan ve Ülkemiz genelinde kişi başına 10 m2 nitelikli sanayi arsası üreten Organize Sanayi Bölgeleri yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalmıştır. Şöyle ki; Biz talebimizde katılımcıların OSB Tüzel Kişiliği’ne olan borçları ile birlikte OSB’lerin Bakanlık kredisine aracılık yapan T. Halk Bankası’nın OSB’lerden komisyon alacakların, TEDAŞ, TEİAŞ abonesi olan OSB’lerin elektrik borçlarının ve BOTAŞ abonesi olan OSB’lerin doğal gaz borçlarının da yapılanma kapsamına alınmasını talep etmiştik. Çünkü OSB’ler üyelerinden aldığını ilgili kurum ve kuruluşlara ödeyen kapalı devre bir ekonomik yapıya sahip olup başka bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Madem ki krizden etkilenen müteşebbisler ödemelerini yapamadı, OSB’ler de buna paralel olarak bahsi geçen kurum ve kuruluşlara olan mükellefiyetlerini yerine getirememiştir. Bu sebeple, OSB’lerin alacaklarının yeniden yapılanması halinde borçlarının da aynı şekilde yapılandırılması gerekli ve zorunludur. Aksi halde, bu şekilde yasalaşacak bir düzenleme OSB’leri iflasın eşiğine getireceği gibi, OSB’lerin adı geçen kurum ve kuruluşlara borç ödemesini geciktirecek ve üyesinden alamadığı gecikme cezası ve faizini öz kaynaklarından karşılamak gibi bir dar boğaza sebep olacaktır.
Bu sebeple, ilgili Bakanlarımız ve yetkililerden OSB’lerin T. Halk Bankası, TEDAŞ, TEİAŞ ve BOTAŞ’a karşı olan borçlarının da yapılanma kapsamına alınmasını talep ediyoruz.”

MAHMUT YILMAZ/ OSB ÜST kURULUŞU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3