BAŞBAKANIMIZA AÇIK MEKTUP - OSBÜK - OSBÜK

BAŞBAKANIMIZA AÇIK MEKTUP

20-12-2008

BAŞBAKANIMIZA AÇIK MEKTUP

SAYIN BAŞBAKANIMIZ;

256 Organize Sanayi Bölgesi, 41.000 sanayici ve 1.500.000’e yakın çalışanı ile ülkemiz ekonomisinin orta direği ve geleceği olan Organize Sanayi Bölgeleri adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAŞ tarafından reva görülmek istenen iki büyük anlaşılmaz uygulamayı aşağıda takdirlerinize arz ediyoruz.
Ø 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 20 nci maddesi, “OSB’lerin doğal gaz ve elektrik dahil her türlü altyapı tesisini kurma ve işletme görevini yalnızca OSB tüzel kişiliğine vermiştir.
Ø BOTAŞ; 1992 yılından bu yana OSB’lere “Bölge içi dağıtım şebekenizi yapın, personel ve gerekli ekipmanı temin edin, ÖZEL OSB TARİFESİ’nden ıskontolu doğal gaz alın” şeklinde teklif yapmış ve OSB’ler de bu teklife harfiyen uymuştur.
Ø BOTAŞ, söz konusu ıskontoyu Mart 2008 ayında %1’e kadar düşürmüş ve şimdi de işletme giderlerini dahi karşılamayan %1’lik ıskontoyu da SIFIRLAMAK istemektedir.
Ø OSB’ler, iletim hatlarından kendi sınırlarına kadar BOTAŞ’ın yapması gereken yatırımları ve OSB içindeki tüm dağıtım şebekesini kendi imkanları ile kurmuş ve Devletten hiçbir yardım talep etmemiştir.
Ø OSB içi dağıtım hizmeti OSB’ler tarafından yapılmakta ve gaz bedelini üyelerinden tahsil etse de edemese de BOTAŞ’a zamanında ve eksiksiz ödemektedir. Bu sebeple, BOTAŞ’ın birçok kurum ve kuruluştan milyarlarca YTL alacağı olmasına rağmen, hiçbir OSB’nin BOTAŞ’a bir kuruş dahi doğal gaz borcu bulunmamaktadır.
Ø Ayrıca BOTAŞ; iki aylık gaz bedeli + KDV tutarı karşılığı her OSB’den tüketimine göre 5 ila 100 Milyon ABD Dolarlık limit içi kesin teminat mektubu istemekte ve verilmemesi halinde –şimdilik ertelense dahi- ileride gaz akışının durdurulacağı ifade etmektedir.
Ø Ülkemizi etkileyen global krize rağmen, bu güne kadar gaz bedelini (üyesinden tahsil etse de etmese de) BOTAŞ’a eksiksiz ve zamanında ödeyen OSB’lere ödül (!) olarak; teminat mektubu ve %1’lik ıskontonun kaldırılması talebi ile zor duruma sokulmak istenmesinin sebebi ve amacı anlaşılamamıştır.
Ø Bu konunun yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde maalesef “Teminat mektubu talebini belki 4 ay erteleyebiliriz, fakat ıskonto oranı SIFIR olarak uygulanacaktır” cevabı alınmıştır.
Ø Bu zorlama T.C. Anayasası Md.18 “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” hükmüne aykırıdır.
· Bölgelerimizde doğal gaz altyapısını OSB’ler kurdu, bakım, onarım, dağıtım hizmetlerini OSB’ler yapıyor.
· Ödemede zorlanan sanayicimizin borcunu OSB’ler ödüyor.
· Böylesine düzgün işleyen bir sistem; SIFIR ISKONTO ve TEMİNAT MEKTUBU talebi ile bozulmak isteniyor.

SAYIN BAŞBAKANIMIZ;
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen üretim ve istihdam için direnen OSB’ler ve üyelerinin yeni bir darboğaza sürüklenmemesi ve çalışma hayatımızdaki huzurun bozulmaması için sunmaya çalıştığımız sorunlara, her zamanki duyarlılığınız ve hassasiyetiniz ile yaklaşarak, söz konusu taleplerden vazgeçilmesini büyük OSB Ailesi adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
ÜST KURULUŞU