ARDIÇ, ASO 2. OSB’NİN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ANLATTI - OSBÜK - OSBÜK

ARDIÇ, ASO 2. OSB’NİN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ANLATTI

04-11-2021

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, İskoçya Glasgow’da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar” paneline katıldı.

Panelde iklim, sanayi ve çevre üzerine değerlendirmeler yapan Ardıç, ASO 2. OSB’nin yeşil dönüşüm ve çevre ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardıç konuşmasında, “Sanayicilerimizin üretim konuları çerçevesinde üretimden kaynaklanan emisyon, atıksu ve atıklarını takip ediyor, bunların çevreye olan etkilerini kontrol edip değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bünyemizde çevre konusunda analizler yapan bir laboratuvar tarafımızca kuruldu ve milli akreditasyon kurumumuz TÜRKAK’tan akredite oldu. ASOB-ÇEV Laboratuvarımızda sanayicimizin su ve atıksuyu ile ilgili analizleri uluslararası standartlar temelinde yürütüyoruz” dedi.

 

Hedef: Ekolojik Sanayi Kültürü oluşturmak

Bölgede Ekolojik Sanayi Kültürü oluşturmayı planladıklarını aktaran Ardıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Bölgemizdeki sanayicilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlara destek için ‘Sanayinin Yeşil Rotası Projesi’ni başlattık. Projemiz doğrultusunda sürdürülebilirlik, çevre ve doğal kaynaklar hakkında farkındalığın arttırılması sürekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürüyoruz. Şu anda bölgemizdeki sanayicilerin hammadde kullanımı, atık yönetimi, emisyon, su ve atıksu yönetimi konularında ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre değerlendirmelerini içeren çevresel durum raporlarını hazırlıyoruz. Bu raporlar karbon ve su ayakizi hesaplamalarını ve tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarını da içerecek şekilde hazırlanıyor. Projemiz ile sanayicilerimizin bilime dayalı hedefler belirlemelerini sağlayarak düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rekabet avantajı elde etmelerini hedefliyoruz. Projemizin bir diğer hedefi enerji verimliliği, yeşil alt yapı, gelişmiş su döngüselliği, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları hayata geçirerek ASO 2 OSB’nin Yeşil OSB’ye dönüşümünün sağlanmasıdır.”