2019/1 - OSBÜK - OSBÜK

2019/1

S İ R K Ü L E R

(2019/1)

  

Sayı     : SR.2019/327                                                                                                                                14.05.2019

Konu   : Çeşitli

 

DAĞITIM YERLERİNE

1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın “Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmelik” konulu, 26.04.2019 tarih ve 20948 sayılı ekli yazısı,

2- Resmi Gazete’nin 10.05.2019 tarih ve 30770 sayılı nüshasında yayımlanan, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı ekli Kararı”,

3- Resmi Gazete’nin 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”,

Bilgilerinize sunulmuştur.

                                                                                                                                                    Serkan ATA                                                                                                                                                      Genel Sekreter V.

EK:

DAĞITIM:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri