6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU İLE OSB’lere “ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ” KURMA VE İŞLETME YETKİSİ VERİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU İLE OSB’lere “ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ” KURMA VE İŞLETME YETKİSİ VERİLDİ

02-07-2012

Resmi Gazete’nin 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” ile Organize Sanayi Bölgelerine ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURMA VE İŞLETME YETKİSİ verildi.
Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 ncü maddesinin (m) bendindeki;
m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,
hükmü ile Organize Sanayi Bölgelerine Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurma ve işletme yetkisi verilmiştir.
OSB’lerimiz , katılımcıları ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.
OSBÜK

Dosya 1