5084 ve 5350 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 08.07.2008 TARİH ve 26930 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

5084 ve 5350 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 08.07.2008 TARİH ve 26930 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

08-07-2008

5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” da yer alan enerji desteğinin uygulanmasına ilişkin usul esasları belirleyen “Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ-No:2008/1 ” Resmi Gazetenin 08.07.2008 tarih (bugün) ve 26930 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Dosya 1