5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK! - OSBÜK - OSBÜK

5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK!

30-03-2008

04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun? ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu? nda da değişiklikler yapılmıştır. 5084 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan Kanun