4562 SAYILI OSB KANUNU' NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASARI TBMM' DE 23.10.2008 TARİHİNDE KABUL EDİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

4562 SAYILI OSB KANUNU’ NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASARI TBMM’ DE 23.10.2008 TARİHİNDE KABUL EDİLDİ

24-10-2008

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve 12.03.2008 tarihinde TBMM’ne sunulan “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI” 30.04.2008 tarihinde TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülerek, Tasarının 3 üncü maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanunu’ nun 5 inci maddesini “MADDE 5- OSB, bu kanunda verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere oluşturulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.” şeklinde değiştiren hükmün tasarıdan çıkarılması ve diğer maddelerde de bazı değişiklikler yapılması şeklinde kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuştu.

O günden beri OSB’lerin gözünü, kulağını TBMM’ye yönlendiren söz konusu tasarı TBMM Genel Kurulunun 15-16 ve 23 Ekim 2008 tarihli oturumlarında görüşülerek yasalaşmıştır.

Söz konusu yasanın görüşülmesi ile ilgili TBMM Tutanakları ve Tutanaklardan derlenen 4562 SAYILI OSB KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLERİ (Ekli yasa metni ile Resmi Gazetede yayımlanacak yasa metni arasında farklılık olabileceğinin de dikkate alınması kaydıyla) ilişikte sunulmuştur.
Söz konusu yasa değişikliğinin OSB’lerimiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3