4562 SAYILI OSB KANUNDA 02.11.2011 TARİH VE 28103 SAYILI (MÜKERRER) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 662 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

4562 SAYILI OSB KANUNDA 02.11.2011 TARİH VE 28103 SAYILI (MÜKERRER) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 662 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

26-10-2011

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (mükerrer)Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. Maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanunun’da değişiklik yapılmıştır.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3