3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI - OSBÜK - OSBÜK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

02-12-2009

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23.11.2009 tarihli yazıları ile otuza yakın kurum ve kuruluşun görüş ve önerilerine açılan “İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile mevcut 3194 sayılı İmar Kanunu ile Değişiklik Taslağı Tasarısı Karşılaştırma Tablosu ilişikte sunulmuştur.

OSB Üst Kuruluşu olarak, bu gün itibariyle sayıları 260’ı bulan ve 68.400 hektar yüz ölçüme sahip OSB’leri yakından ilgilendirdiği tespit edilen söz konusu Taslağın, Organize Sanayi Bölgeleri tarafından detaylı incelenerek verecekleri görüş ve önerilerinin hazırlanacak bir rapor ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na sunulmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple; Bölgenizin ait 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun tamamı için değişiklik önerilerinizi söz konusu Tasarı Taslağına bağlı kalmadan 21 Aralık 2009 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar OSBÜK’e e-mail (yasemen@osbuk.org) veya faks (0312 419 27 00) yolu ile bildirmenizi önemle rica ederiz.

Dosya 1
Dosya 2