2014/1 - OSBÜK - OSBÜK

2014/1

10-02-2014

S İ R K Ü L E R

(2014/1)

 

Sayı  : SR.2014/46-10/02/2014
Konu: Çeşitli.

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1) Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan Organize Sanayi Bölgelerine, doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’nin 17 Ocak 2014 tarih ve 28885 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili kararnamenin yürürlüğe girdiği 17.01.2014 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde gerekçeleri ile birlikte Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programının” (İSG-Katip), Organize Sanayi Bölgelerimizin hizmetine açılması yönündeki yazımıza istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31.01.2014 tarih ve 17837 sayılı cevabi yazıları ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Ali YÜKSEL

Genel Sekreter


Ekler

1- OSBÜK YAZI ÖRNEĞİ
2- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YAZI ÖRNEĞİ