2015/1 - OSBÜK - OSBÜK

2015/1

S İ R K Ü L E R

(2015/1)

Sayı : SR.2015/27/01/2015

Konu: Çeşitli.

…………….. OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1- Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin ilan ve reklam vergisinden muaf tutulmasını hükmeden Sakarya Bölge İdare Mahkemesinin ekli 2013/445 sayılı emsal mahkeme kararından bilgi alınmasını,

2- Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile (BEBKA) Bursa Eskişehir Kalkınma Ajansı arasında yapılan DOSAB Çocuk Bakımevi projesine ilişkin olarak düzenlenecek hibe sözleşmesinin damga vergisinden muaf tutulması gerektiği mütalaa edilen Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellefler Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 3174 sayılı yazısından bilgi alınmasını,

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ekler

1- Mahkeme kararı örneği
2- Gelir İdaresi Başkanlığı yazı örneği