2016/3 - OSBÜK - OSBÜK

2016/3

S İ R K Ü L E R

(2016/3)

Sayı : SR.2016/79 04.04.2016

Konu: Lisanssız Üretim Tesisleri ÇED Raporu.

OSB

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, Antalya Organize Sanayi Bölgesine yapılan başvurular için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında, belge sunulmasının gerekip gerekmeyeceğine ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığından OSBÜK’e bildirilen, 24.03.2016 tarih ve E.14688 sayılı görüş yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Bahse konu yazıyı bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

Genel Sekreterliği


Ek

1- Yazışma örnekleri