28.02.2009 (BUGÜN)TARİH ve 27155 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4562 SAYILI OSB KANUNU'NA DEĞİŞİKLİK GETİRİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

28.02.2009 (BUGÜN)TARİH ve 27155 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4562 SAYILI OSB KANUNU’NA DEĞİŞİKLİK GETİRİLDİ

03-03-2009

28.02.2009 tarih ve 27155 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

22 nci maddesi ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’ nun Geçici 7 nci maddesine,
9 ncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/A maddesinden bahisle

23 ncü maddesi ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna
ek madde eklenerek OSB’lere değişiklik getirilmiştir.

Dosya 1