27.06.2011 TARİH VE 27977 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ HAKKINDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

27.06.2011 TARİH VE 27977 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ HAKKINDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA BAŞVURU YAPILDI

08-07-2011

27.06.2011 tarih ve 27977 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan görevlerine ilişkin Tebliğ” hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapıldı.
4562 sayılı OSB Kanunu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve uygulanan OSB Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince Organize Sanayi Bölgelerinin müteşebbis teşekkülünde yer alan kooperatiflerin, ilgili OSB’nin müteşebbis teşekkülünde temsil edilmesi amacı ile OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereğince YETKİLİ ORGANLARININ MENSUPLARI arasında seçim yapması gerekmektedir ve bu uygulama zorunludur.
Buna karşılık, 27.06.2011tarih ve 27977 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ de ise; Organize Sanayi Bölgesinde görev alan kooperatif temsilcilerinin kooperatifin temsil edildiği diğer teşekküllerde (ilgili tebliğde OSB’ler diğer teşekkül sayılmıştır.) YÖNETİM KURULU ÜYESİ VEYA DENETÇİ OLAMAYACAK hükmü getirilmiştir.
OSB’lere büyük sorun çıkaran tebliğin düzeltilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş olup söz konusu yazı ve Tebliğ ekte sunulmuştur.

Dosya 1
Dosya 2