“2023 YOLUNDA OSBÜK, STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI” TAMAMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

“2023 YOLUNDA OSBÜK, STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI” TAMAMLANDI

30-09-2014

OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) 18 ve 19 Eylül günleri ülkemizdeki belli başlı OSB yöneticilerini toplayarak, 2023 hedeflerini tutturabilmek için alınabilecek önlemleri, halen yaşanmakta olan sorunları ve daha sağlıklı bir gelecek oluşturabilmek için alınması gereken önlemleri tartıştı. OSBÜK’ün kuruluşundan bu güne kadar organlarında görev yapan kişilerle birlikte, mevcut yöneticiler, pek çok OSB Başkanı ve Bölge Müdürleri ile pek çok kurum ve kuruluştan uzmanların davet edildiği seçkin bir davetliler arasından katılan 60 kişilik katılımcı ve Dünya Gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünde “2023 YOLUNDA OSBÜK STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI” adı verilen ortak akıl toplantısında bir araya geldi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit NAKIBOĞLU yaptığı açılış konuşmasında, Ülkemizin kısa vadeli ekonomik hedefleri haline gelen 2023 çıtasını aşabilmesi amacıyla; büyük OSB ailesinin sesi, gözü, kulağı olan OSBÜK’ün çalışma usul ve esaslarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ortak akıl toplantısına katılanlara teşekkür etti ve belirlenecek kriterlerin gerçekleşmesi için her türlü girişimi ve gayreti göstereceklerini belirtti.

OSBÜK Genel Sekreteri Ali YÜKSEL’in; katılımcılara OSBÜK’ün kuruluşundan bu güne geldiği noktaları, yönetim şekli, mali durumu ve insan kaynakları hakkındaki açıklamalarını müteakip, konunun uzmanı, gazeteci yazar Dr. Rüştü BOZKURT’un çalışma usul ve esaslarını açıklamasının ardından 5 ayrı guruba ayrılan katılımcılar;

· OSBÜK’ün; OSB’ler ve genel ekonomik hayat üzerinde daha etkin rol oynayabilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler,

· OSBÜK’ten beklenen orta ve uzun vadeli görev ve hizmetler,

· OSBÜK’ün parasal kaynakları ve hizmet kadrosunun genel çerçevesi,

· OSB’lerin ve OSBÜK’ün sürdürülebilirliği,

gibi dört ayrı konuda fikir jimnastiği yaptılar.

OSBÜK’ün daha iyi hizmet üretebilmesi için hukuki yapısının temelindeki muğlakların giderilmesi yönündeki önerilerin ön plana çıktığı birinci oturumun ardından, insan ve finansal kaynakların sürdürülebilir gelişmeyi yaratacak şekilde nereden ve nasıl temin edileceği üzerinde durularak tüm aktörlerin sorumlulukları ve çalışma yapması gereken konuların dökümü yapıldı.

Toplantının üçüncü bölümünde OSBÜK ile OSB’ler arasındaki ilişkilerin sağlıklı tutarlı ve sürdürülebilir olması için alınacak önlemler üzerinde durularak, çalışmaların OSB’lerde yatırım yapan girişimcilerde bir karşılık bulmasının gereği üzerinde duruldu ve son bölümünde OSB’lerin gelecek 10 ve 20 yılda nasıl bir yapı işlev ve kültür üzerinde gelişeceği tartışılarak alınması gereken önlemler tespit edildi.

OSBÜK Yöneticilerinin ve katılımcıların son derece memnun olduğu çalıştay; bu tür toplantılarının yeni hedefler ve projeler çerçevesinde sık sık yapılması dilek ve temennisi ile aile fotoğrafı çektirilip sona erdi. Sonuç bildirgesi raportör heyetinin yapacağı çalışma sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Programa ilişkin fotoğraflara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5