2020/9 - OSBÜK - OSBÜK

2020/9

S İ R K Ü L E R

(2020/9)

  

Sayı     : YK.2020/235                                                                                                14.04.2020

Konu   : Alacak Sigortası

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan “Devlet Destekli Alacak Sigortası” sistemi hakkında 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 14.00’de http://alacaksigortasi.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bilgilendirme semineri yapılacaktır.

 

Programı ekte yer alan, internet (webinar) üzerinden yapılacak seminere katılımınızı ve OSB katılımcılarına duyurulmasını rica ederiz.

 

Ek:

Sirküler

Program.

 

 

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.