2020/8 - OSBÜK - OSBÜK

2020/8

S İ R K Ü L E R

(2020/8)

  

Sayı     : SR.2020/226                                                                                                            09.04.2020

Konu   : Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantıları.

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: (a) 03.04.2020 tarih ve 209 sayılı OSBÜK yazısı.

(b) 08.04.2020 tarih ve 1492029 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısı.

 

Dünya ve Ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe ve izolasyonu sağlayabilmek için Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu Toplantıları ile Müteşebbis Heyet Toplantılarının ve OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantılarının elektronik ortamda yapılıp yapılamayacağı hususunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ilgi (a) yazımız ile görüş talebinde bulunulmuştur.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan alınan ilgi (b) yazıda, içinde bulunduğumuz şartlarda söz konusu toplantıların yapılmasında yaşanabilecek olumsuzluklar değerlendirildiğinde, OSB müteşebbis heyet ve yönetim kurulu toplantıları ile OSBÜK yönetim kurulu toplantılarının ilgi (a) yazımızda belirtilen şartlar çerçevesinde elektronik ortamda yapılması uygun bulunmuştur.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Ek:

 

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.