2020/7 - OSBÜK - OSBÜK

2020/7

S İ R K Ü L E R

(2020/7)

  

Sayı     : SR.2020/191                                                                                                            20.03.2020

Konu   : Koronavirüs’e Karşı 7 Kural

 

DAĞITIM YERLERİNE

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan “koronavirüse karşı işyerlerinin uygulaması gereken 7 kural”ı ihtiva eden görsel ekte gönderilmektedir.

Söz konusu görselin 50×70 cm ebadında bastırılarak/çoğaltılarak Bölgenizde bulunan katılımcılarınıza; işyerinin büyüklüğüne göre yeterli sayıda dağıtılması ve görünür yerlere asılmasının sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereği ile Bölgenizce yapılacak çalışma ve dağıtıma ilişkin raporun, Bakanlığımıza iletilmek üzere 31 Mart 2020 Salı gününe kadar info@osbuk.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususunu rica ederiz.

 

ÜST YAZI

Ek: 7 Kural Görseli.

 

Dağıtım:

Tüm İşletme Aşamasındaki OSB Müdürlükleri.