2020/6 - OSBÜK - OSBÜK

2020/6

S İ R K Ü L E R

(2020/6)

  

Sayı     : SR.2020/186                                                                                                                    18.03.2020

Konu   : Genel Kurul Erteleme

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün, OSBÜK 18. Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin yazısı ekte sunulmuştur.

 

Saygılarımla.

 

Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

 

Ek :

Sirküler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yazısı

Dağıtım :  Tüm Organize Sanayi Bölgeleri