2020/5 - OSBÜK - OSBÜK

2020/5

S İ R K Ü L E R

(2020/5)

  

Sayı     : SR.2020/185                                                                                                                     18.03.2020

Konu   : İlan ve Reklam Vergisi

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı’nın belediyelerin organize sanayi bölgelerinde yer alan iş yerlerinden ilan ve reklam vergisi alamayacağına dair 2019/4849 sayılı kararı 14 Mart 2020 tarih ve 31068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte gönderilmektedir. 

 

Saygılarımla.

 

Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

 

Ek :
Resmi Gazete Nüshası

Dağıtım :  Tüm Organize Sanayi Bölgeleri