2020/4 - OSBÜK - OSBÜK

2020/4

S İ R K Ü L E R

(2020/4)

  

Sayı     : SR.2020/162                                                                                                                      05.03.2020

Konu   : İmar Komisyonu Çalışmaları

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Kuruluşumuzca, Organize Sanayi Bölgelerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözümlerin en kısa sürede sonuç alınması amacıyla, çeşitli ihtisas alanlarında Teknik Çalışma Komisyonları oluşturulduğu malumunuzdur.

OSBÜK İmar Komisyonu çalışmaları neticesinde OSB’lerce verilen izinlerde uygulama bütünlüğü sağlanmasına ilişkin hazırlanan çalışmalar istifadelerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımla.

 

Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

 

Ek :
ÜST YAZI
İMAR KOMİSYON ÇALIŞMALARI

 

Dağıtım :  Tüm Organize Sanayi Bölgeleri