2020/28 - OSBÜK - OSBÜK

2020/28

S İ R K Ü L E R (2020/28)

08.07.2020

Sayı: GS.2020/459
Konu:EPİAŞ Piyasa Eğitimleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi COVID-19 salgını sebebiyle EPİAŞ (Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş.), pandemi sürecinde aldığı önleyici tedbirler kapsamında,vermiş olduğu eğitimleri ertelemiş ve süreçle ilgili alınan tedbirlerin bir süre daha devam edeceği öngörüsünden hareketle eğitimlerini iptal etme kararı almıştır.

2020 yılının ikinci yarısını kapsayacak eğitimler, EPİAŞ tarafından online ve ücretsiz verilecektir. 25 Eylül 2020 tarihli “Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Serbest Tüketici İşlemleri Eğitimi” ve piyasalar ile ilgili tüm eğitimlere https://www.epias.com.tr/egitim bağlantısı üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

EK:SİRKÜLER

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.