2020/27 - OSBÜK - OSBÜK

2020/27

S İ R K Ü L E R (2020/27)

07.07.2020

Sayı: GS.2020/458
Konu:Bağış Ön Onayı.

DAĞITIM YERLERİNE

Sn. Bölge Müdürü,

Bilindiği gibi Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği’nde 16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri arasına “Bağış yapılmasına karar almak ve bu kararı Bakanlık Makamının onayına sunmak” hususu da dahil edilmiştir.

Organize Sanayi Bölgelerimize yerel yönetimler tarafından çok sayıda bağış ve yardım talebinde bulunulduğu bilinmektedir.

Söz konusu taleplerin ilgili organ kararı alınıp Bakanlığımızın onayına sunulmadan önce, Bakanlığımızdan ön onay alınmasında, onay sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi bakımından fayda mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

EK:SİRKÜLER

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.