2020/25 - OSBÜK - OSBÜK

2020/25

S İ R K Ü L E R (2020/25)

24.06.2020

Sayı: GS.2020/394
Konu:Doğal Gaz Tüketimleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: BOTAŞ A.Ş.’den alınan 16.06.2020 tarihli 17117 sayılı yazı.

Bilindiği gibi COVID-19 salgını sebebiyle organize sanayi bölgelerimizden üst kuruluşumuza doğal gaz ile ilgili çok sayıda sorun ve çözüm önerisi intikal etmiş,bu talepler (2020 Gaz Yılında sanayi tesislerinin üretimlerinde COVID-19 salgını sebebiyle düşüş olduğu ve kalan aylarda bu konudaki belirsizliğinin devam edeceği; yaşanılan salgın durumunun sözleşme hükümlerine göre mücbir sebep olarak değerlendirilmesi, 2020 yılında asgari alım taahhüdünün uygulanmaması.) BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ye gönderilmiştir.

BOTAŞ A.Ş.’den alınan ilgi yazıda, “müşteri ile imzalanan doğal gaz alım satım sözleşmelerinde, salgın hastalıkların mücbir sebep halleri arasında yer aldığı; BOTAŞ ile doğrudan doğal gaz alım sözleşmesi imzalamış olan OSB’ler için COVID-19 salgınının mücbir sebep olarak sayılması hususunun değerlendirileceği” belirtilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

EK:SİRKÜLER

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.