2020/24 - OSBÜK - OSBÜK

2020/24

S İ R K Ü L E R (2020/24)

24.06.2020

Sayı: GS.2020/392
Konu:VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt süreleri uzatılmıştır.
Söz konusu duyuruya https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU bağlantısından erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

EK:SİRKÜLER

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.