2020/23 - OSBÜK - OSBÜK

2020/23

S İ R K Ü L E R (2020/23)

19.06.2020

Sayı: GS.2020/371
Konu:İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

DAĞITIM YERLERİNE

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Çalışma Komisyonumuz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma başlatmıştır.

Bu kapsamda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca OSB’lerin “İyi Örnek Uygulaması”
olabilecek nitelikteki faaliyetleri ile önerilerini 26.06.2020 tarihi mesai bitimine kadar kuruluşumuza bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

EK:SİRKÜLER

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.