2020/22 - OSBÜK - OSBÜK

2020/22

S İ R K Ü L E R (2020/22)

12.06.2020

Sayı: GS.2020/355
Konu:Genel Kurul

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2020
tarih ve 1644368 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuza gönderilen “Genel Kurul” konulu yazı ektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

Ek: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2020 tarih

Ek: Sirküler

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.