2020/21 - OSBÜK - OSBÜK

2020/21

S İ R K Ü L E R (2020/21)

12.06.2020

Sayı : GS.2020/354
Konu : Teknik Çalışma Komisyonları

DAĞITIM YERLERİNE

Sn. Bölge Müdürü,

Kuruluşumuzca, OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak amacıyla, çeşitli alanlarda Teknik Çalışma Komisyonlarının oluşturulduğu malumunuzdur.

Teknik Çalışma Komisyonlarında yer almanızın ve/veya Bölge Müdürlüğünde istihdam edilen konusunda uzman personelinizi görevlendirmenizin, söz konusu komisyonların kuruluş amacına uygun olarak görev yapmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Uygun görüldüğü takdirde, https://forms.gle/yfLC3v8Pc9B5wTze7 bağlantısındaki “OSBÜK Teknik Çalışma Komisyonu Aday Bilgi Formu”nun 25 Haziran 2020 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

 

Ek: OSBÜK Teknik Çalışma Komisyonları

Ek: Sirküler

 

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.