2020/2 - OSBÜK - OSBÜK

2020/2

S İ R K Ü L E R

(2020/2)

  

Sayı     : SR.2020/122                                                                                                                      02.03.2020

Konu   : Mevzuat Değişikliği

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında başvurularda meydana gelen artışlar sebebiyle, bazı OSB’lerde toplam üretim tesisi kurulu güçleri, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen 50 MW’lık güç sınırlaması nedeniyle yeni başvurulara olumlu görüş verilmemekteydi.

Bu doğrultuda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 19.11.2019 tarih ve 1632 sayılı yazımız ile mevzuat değişikliği talebinde bulunulmuştu.

Talebimize istinaden, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin, 1 Mart 2020 tarih ve 31055 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, üretim tesislerinin bağlanacağı ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla söz konusu baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal gücüne kadar bağlanmasına imkan tanınmış ve güç sınırı sorunu çözümlenmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

Saygılarımla,

 

Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

 

EK:

    1 – OSBÜK yazısı,        

   2 – Resmi Gazete nüshası

 

Dağıtım :  Tüm Organize Sanayi Bölgeleri