2020/19 - OSBÜK - OSBÜK

2020/19

S İ R K Ü L E R (2020/19)

27.05.2020

Sayı : GS.2020/ 305
Konu : İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 karar sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

 

Ek : Sirküler 

Ek: Cumhurbaşkanı Kararı.

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.