2020/17 - OSBÜK - OSBÜK

2020/17

S İ R K Ü L E R
(2020/17)

 

Sayı     : YK.2020/273                                                                                                           30.04.2020

Konu   : OSB’lerin Bağış Yapması

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 30.04.2020 tarihli ve 57604388.453.99 sayılı yazı.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan, genel kurula geçen organize sanayi bölgelerinin bağış yapmalarının usulüne ilişkin “ilgi” yazı ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Sirküler

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım:

Genel Kurula Geçen Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları.