2020/16 - OSBÜK - OSBÜK

2020/16

S İ R K Ü L E R

(2020/16)

 

 

 

Sayı     : GS.2020/268                                                                                                 23.04.2020

Konu   : Kredi Garanti Fonu.

 

  

DAĞITIM YERLERİNE

  

Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da http://webinar.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bilgilendirme semineri yapılacaktır.

 

Programı ekte yer alan, internet (webinar) üzerinden yapılacak seminere katılımınızı ve OSB katılımcılarına duyurulmasını rica ederim.

 

Sirküler

Ek: Program.

 

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.