2020/16 - OSBÜK - OSBÜK

2020/16

S İ R K Ü L E R (2020/16)

30.04.2020

Sayı:GS.2020/268
Konu:Kredi Garanti Fonu.

DAĞITIM YERLERİNE

Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da
https://webinar.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bilgilendirme semineri yapılacaktır.

Programı ekte yer alan, internet (webinar) üzerinden yapılacak seminere katılımınızı ve OSB katılımcılarına duyurulmasını rica ederim.

Sirküler
Ek: Program.

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.