2020/15 - OSBÜK - OSBÜK

2020/15

S İ R K Ü L E R (2020/15)

21.04.2020

Sayı:GS.2020/263
Konu:Kısa Çalışma Ödeneği

DAĞITIM YERLERİNE

Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması hakkında 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de
http://kisacalisma.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bilgilendirme semineri yapılacaktır.

Sirküler
Ek: Program.

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.