2020/12 - OSBÜK - OSBÜK

2020/12

S İ R K Ü L E R (2020/12)

15.04.2020

Sayı:GS.2020/244
Konu:İlgili EPDK yazısı

DAĞITIM YERLERİNE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen,  “Lisanssız Elektrik Üretimi COVID-19 Sebebiyle İlave Süre Verilmesi” konulu 22131205-110.06.01 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Fatih SOYSAL

Genel Sekreter

Sirküler
EK:EPDK Kararı.

Dağıtım: Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.