2020/12 - OSBÜK - OSBÜK

2020/12

SİRKÜLER   

    2020/12    

 

Sayı     : GS.2020/244                                                                                                                             15.04.2020

Konu   : İlgili EPDK yazısı

 

                                                     DAĞITIM YERLERİNE

  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen,  “Lisanssız Elektrik Üretimi COVID-19 Sebebiyle İlave Süre Verilmesi” konulu 22131205-110.06.01 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Fatih SOYSAL

Genel Sekreter

 

Sirküler

EK: EPDK Kararı.

 

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.