2020/11 - OSBÜK - OSBÜK

2020/11

S İ R K Ü L E R

(2020/11)

 

 

Sayı     : YK.2020/237                                                                                                 14.04.2020

Konu   : Yurt dışında OSB kurulması

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar’ın yürürlüğe konulmasına dair 13 Nisan 2020 tarih ve 2404 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, 14.04.2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre:

 

  • OSB tüzel kişiliklerinin yurt dışında OSB kurabilmesi, işletebilmesi ve/veya kurulmuş olanlara ortak olabilmesi için OSB’nin Genel Kurul ile yönetilmesi ve 25 milyon TL’den az olmamak üzere öz sermayeye sahip olması gerekmektedir.
  • Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması şartıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına veya işletilmesine izin verilebilecektir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Sirküler

Ek: Cumhurbaşkanlığı Kararı.

 

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.