2020/10 - OSBÜK - OSBÜK

2020/10

S İ R K Ü L E R

(2020/10)

 

 

Sayı     : YK.2020/236                                                                                                14.04.2020

Konu   : Aidatların ertelenmesi

 

 DAĞITIM YERLERİNE

 

Koronavirüs salgını sebebiyle içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar  göz önüne alınarak, OSB’lerin Temmuz 2020 ayında ödeyecekleri OSBÜK aidatı birinci taksiti, Nisan  ayında yapılan OSBÜK yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği üç ay ertelenmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Dağıtım:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri.

 

Sirküler