2020/1 - OSBÜK - OSBÜK

2020/1

S İ R K Ü L E R

(2020/1)

  

Sayı     : SR.2020/2                                                                                                                     03.01.2020

Konu   : Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri.

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında, Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve  Onay işlemlerinin “Yetkilendirme Tablosu” nda belirtilen kurum/kuruluşlarca yürütülmesini içeren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen, 18.12.2019 tarih ve 24409 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Bahse konu yazıyı bilgilerinize sunarız

                                                                                                                                                    Serkan ATA                                                                                                                                                      Genel Sekreter V.

 

 

 

EK: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı

DAĞITIM:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri