2019/2 - OSBÜK - OSBÜK

2019/2

S İ R K Ü L E R

(2019/2)

  

Sayı     : SR.2019/1123                                                                                                                               07.08.2019

Konu   : Çeşitli

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

1- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 06.08.2019 tarih ve 30854 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün “Veri Toplanması” konulu, 25.07.2019 tarih ve 336727 sayılı ekli yazısı,

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün “OSB’lerde Yapı Denetim Uygulamaları” konulu, 28.06.2019 tarih ve 150155 sayılı ekli yazısı,

4- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün “Özel Mesleki Eğitim Merkezleri” konulu, 23.07.2019 tarih ve 13871008 sayılı ekli yazısı,

Bilgilerinize sunulmuştur.

                                                                                                                                                    Serkan ATA                                                                                                                                                      Genel Sekreter V.

EK:

DAĞITIM:

Tüm Organize Sanayi Bölgeleri